You are currently viewing Dzień Dziecka – wycieczka Ministrantów i Scholi Parafialnej – 1 czerwca 2023

Dzień Dziecka – wycieczka Ministrantów i Scholi Parafialnej – 1 czerwca 2023

W dniu 1 VI 2023 z okazji Dnia Dziecka  Schola Parafialna oraz Ministranci uczestniczyli w wycieczce szlakiem historycznym Hel – Gdynia. Serdecznie podziękowania za dofinansowanie wyjazdu składamy Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Gminy Działdowo, wiernym z naszej Parafii, którzy wsparli zbiórkę ofiar przeznaczoną na wyjazd oraz PKP INTERCITY i Polregio za bezpłatny przejazd.