Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa  – Być dobrym jak chleb. Chleb nie smakuje sam w sobie. Doceniany jest przez głodnego.

Ksiądz wtedy się realizuje, kiedy jest dla… Kiedy siebie daje… Być dobrym i być dla… Kochać, jak On kochał…

Proboszcz

ks. dr Dawid Galanciak

tel. 501 – 477 – 857