• Czynna jest od poniedziałku do soboty: po Mszy św. wieczornej
 • W niedzielę: po każdej Mszy Świętej

Telefon do ks. proboszcza

501 – 477 – 857

Adres e-mail

parafiaburkat@op.pl

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • dane o rodzicach ( imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana),
 • zezwolenie na chrzest z parafii zamieszkania rodziców, jeśli chrzest jest spoza parafii.
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie – świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.
 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej,
 • dane świadka bierzmowania.
 • metryka chrztu – ważna 6 miesięcy,
 • dowody osobiste,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej ( kurs przedmałżeński),
 • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie z USC – ważne 6 miesiące, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny,
 • dane świadków ( imię i nazwisko, wiek, adres).
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).