Pomodlimy się wspólnie z Tobą.

,,I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą ” (Łk 11, 9-10)

Zapraszamy do modlitwy wspólnotowej za wstawiennictwem Naszego Patrona św. Jana Pawła II. Jeśli pragniesz przedstawić swoją intencję, dziękczynienia Bogu, będziemy modlić się wraz z Tobą. W przesłanych intencjach modlimy się w naszym Kościele przed wieczorną Eucharystią przez cały tydzień na Różańcu, a zwłaszcza polecamy je Panu Jezusowi w piątek podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.