You are currently viewing Pielgrzymka kleryków WSD Toruń do Wilna – 4 lipca 2022

Pielgrzymka kleryków WSD Toruń do Wilna – 4 lipca 2022

Dziś w naszej Parafii gościł ks.dr Michał Oleksowicz – wicerektor WSD w Toruniu z wraz z klerykami Wyzszego Seminarium Duchownego w Toruniu którzy odbywają rowerowa pielgrzymkę do Wilna. Pielgrzymi nawiedzili nasz kościół i na prośbę Księdza Proboszcza zabrali na pielgrzymi szlak nasze intencje.