You are currently viewing Pielgrzymka Rodzin z Warszawy do Gietrzwałdu w naszej Parafii – zapowiedź

Pielgrzymka Rodzin z Warszawy do Gietrzwałdu w naszej Parafii – zapowiedź

XIV Piesza Pielgrzymka Rodzin z Warszawy do Gietrzwałdu nawiedzi  naszą świątynię dnia 24 VIII o godz. 13.00, a o godz. 15.00 powitamy ich w Kaplicy w Klęczkowie. Pielgrzymi przyniosą ze sobą wraz z darem modlitwy i wdzięczności za naszą gościnność dar dla naszej Parafii, którym będzie kopia figury Matki Bożej Skępskiej Brzemiennej. Figura będzie wędrowała po domach naszej Parafii – będzie to jedna z form duchowego przygotowania do świętowania 10 rocznicy utworzenia naszej Parafii, którą będziemy świętowali uroczyście w sierpniu 2023 roku. Więcej informacji o przygotowaniach do tej rocznicy w późniejszym czasie.