You are currently viewing Wspólnota Żywego Różańca z Lubawy w naszej Parafii – 14 sierpnia 2022

Wspólnota Żywego Różańca z Lubawy w naszej Parafii – 14 sierpnia 2022

Dzisiaj naszą Parafię odwiedziła Wspólnota Żywego Różańca z Lubawy, która modliła się z nami na Mszy świętej o godz. 11.30. Pielgrzymi z Lubawy nawiedzili dziś także naszą kaplicę w Klęczkowie, gdzie o godz. 15.00 modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego.