You are currently viewing Pielgrzymi z Warszawy w kaplicy w Klęczkowie – 24 sierpnia 2022

Pielgrzymi z Warszawy w kaplicy w Klęczkowie – 24 sierpnia 2022

Pielgrzymi nawiedzili naszą kaplicę w Klęczkowie, gdzie mieli poczęstunek i odpoczynek. W Klęczkowie zostawili drugą z figur Matki Bożej Brzemiennej Skępskiej dla naszej Parafii.