You are currently viewing Dzień Modlitw za Ukrainę – 14 września 2022

Dzień Modlitw za Ukrainę – 14 września 2022

Rada Konferencji Episkopatów Europy wystąpiła z inicjatywą Dnia Modlitw za Ukrainę, który będzie miał miejsce w środę
14 IX. Jego celem jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności
z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej
na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. Jako Parafia włączymy się w tą inicjatywę przez modlitwę różańcową w środę o godz. 18.30.