You are currently viewing Wypominki za Zmarłych

Wypominki za Zmarłych

Na stoliku wyłożone są kartki na wypominki za zmarłych jednorazowe i roczne. Wypominki jednorazowe będą połączone z modlitwą różańcową za zmarłych, którą będziemy odmawiali w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych. Wypominki roczne czytane są przez cały rok przed każdą Mszą świętą. Zachęcam też do składania intencji za Msze święte zbiorowe za zmarłych, które zostaną odprawione w dniu 2 XI oraz zamawiania intencji za naszych bliskich zmarłych w ciągu roku.