You are currently viewing XXII Dzień Papieski – 16 października 2022

XXII Dzień Papieski – 16 października 2022

W niedzielę 16 X przypada XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy”. W tym dniu w sposób szczególny otaczamy modlitwą dzieci i młodzież. Zbiórka do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia – jest to pomoc dla zdolnej
i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.