You are currently viewing Bożonarodzeniowe przedstawienie teatralne – 21 grudnia 2022

Bożonarodzeniowe przedstawienie teatralne – 21 grudnia 2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie serdecznie zaprasza społeczność lokalną na bożonarodzeniowe przedstawienie teatralne pt. “To On jest Królem” w wykonaniu klas I – III. Przedstawienie zostanie wystawione w dniu 21 XII 2022 o godz. 10.00. Podczas przedstawienia odbędzie się kiermasz stroików, kartek i pierników świątecznych. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowego sztandaru dla Szkoły.