You are currently viewing Wigilia dla Seniorów z Gminy Działdowo – 9 grudnia 2022

Wigilia dla Seniorów z Gminy Działdowo – 9 grudnia 2022

W piątek 9 XII 2022 w Wysokiej odbyła się po raz drugi Wigilia dla Seniorów z Gminy Działdowo.