You are currently viewing Zapraszamy dzieci i młodzież do scholi parafialnej

Zapraszamy dzieci i młodzież do scholi parafialnej

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oraz chętne osoby do wzięcia udziału w koncercie kolęd w naszej Parafii oraz śpiewania w scholi parafialnej (nie ma ograniczenia wiekowego). Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 I 2023
o godz. 16.00. Spotykamy się przed plebanią, a następnie w salce parafialnej z p. Marzeną Olszewską.