You are currently viewing Nawiedzenie naszych domów przez Matkę Bożą Skępską

Nawiedzenie naszych domów przez Matkę Bożą Skępską

Przygotowując się do świętowania 10 rocznicy istnienia naszej Parafii gościliśmy w naszych domach kopię figury Matki Bożej Brzemiennej Skępskiej. Trwa jeszcze nawiedzenie figury w Filicach. Przedstawiamy kilka zdjęć z nawiedzenia naszych domów. Prosimy o nadsyłanie na e- mail parafialny lub na numer telefonu Księdza Proboszcza kolejnych zdjęć z nawiedzenia.