You are currently viewing Próby scholi parafialnej

Próby scholi parafialnej

Próby scholi parafialnej odbędą się w następujących dniach:

– środa 11 I 2023 godz. 16.00

– niedziela 15 I 2023 godz. 16.00

Spotykamy się przed plebanią z Panią Marzeną Olszewską, a następnie w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież chcącą śpiewem uwielbiać Pana Boga.