You are currently viewing Bal Karnawałowy z Mikołajem – Burkat 2023

Bal Karnawałowy z Mikołajem – Burkat 2023

W dniach 11 – 13 I 2023 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie odbył się III Gminny Bal Karnawałowy z Mikołajem. Spotkanie rozpoczynało się świątecznym występem artystycznym w wykonaniu dzieci ze Szkół Podstawowych w Ruszkowie, Burkacie i Księżym Dworze. Następnie odbywały się zabawy dla dzieci oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, który obdarował dzieci prezentami.