You are currently viewing LABORATORIUM ŚW. JANA PAWŁA II

LABORATORIUM ŚW. JANA PAWŁA II

LABORATORIUM ŚW. JANA PAWŁA II  powstało na mocy umowy zawartej w marcu 2020 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszym głównym zadaniem jest popularyzacja spuścizny duchowej i intelektualnej Jana Pawła II, w tym działalność edukacyjna skierowana do najmłodszego pokolenia. Projekt realizowany jest na Wydziale Teologicznym UMK, a w jego ramach odbywają się warsztaty i lekcje, konferencje, seminaria, powstają też materiały dydaktyczne. Laboratorium współpracuje m. in. z Instytutem Jana Pawła II z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym wspólnie organizuje konferencje naukowe, seminaria i wieczory autorskie (w Toruniu i Lublinie). Laboratorium św. Jana Pawła II tworzą pracownicy naukowi Wydziału Teologicznego UMK.

Pracownia “Laboratorium Św. Jana Pawła II”
Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 37, pok. 49
87-100 Toruń

www.jp2.umk.pl
FB: /LabJPII
IG: /laboratorium_jp2/