You are currently viewing Wielkopostne Rekolekcje – fotorelacja

Wielkopostne Rekolekcje – fotorelacja

W dniach 5 – 7 III 2023 przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Rozpoczęły się one Eucharystią połączoną z Drogą Krzyżową i uwielbieniem, któremu towarzyszył śpiew i muzyka w wykonaniu muzyków Bartka Jaskota i Witka Górala.  Świadectwem wiary podzielili się z nami przedstawiciele Wspólnoty “Nadzieja” z Nidzicy. Podczas rekolekcji szkolnych uczniowie spotkali się z Panem Grzegorzem Miecznikowskim autorem książki “Miłość chodzi po ulicach”. Rekolekcje wygłosił ks. Andrzej Midura – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.