You are currently viewing Akcja “Szkoła szkole”

Akcja “Szkoła szkole”

W Niedzielę Palmową dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie brały udział w akcji charytatywnej Caritas “Szkoła szkole”. Dzieci przygotowały pod opieką Pani Joanny Jarzynka – Chmielewskiej palemki. Dochód ze sprzedaży palemek jest przeznaczony na zakup wyposażenia dla szkół w Syrii.