You are currently viewing Życzenia świąteczne dla Parafian i Gości

Życzenia świąteczne dla Parafian i Gości

Drodzy Parafianie i Goście!

Z radością przyjmujemy w duchu wiary wieść, że nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie chcemy jej zatrzymać tylko dla siebie, dlatego jak Maria Magdalena spieszymy do tych, których kochamy, by z nimi świętować, ale przede wszystkim, by pozdrowić ich słowami: „Zmartwychwstał Pan! Alleluja!”. Pragnę życzyć nam wszystkim, by zmartwychwstanie dokonało się w nas. Niech Zmartwychwstały napełni Wasze serca radością i pokojem, tak jak napełnił zasmucone serca swoich uczniów. Trwając w paschalnej świątecznej radości zapraszam serdecznie przy tej okazji do uroczystego świętowania z nami obchodów dziesięciolecia istnienia naszej Parafii. Odbędą się one w dniu 06 VIII 2023 o godz. 12.00 pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla.

Zapewniam o modlitwie za Was – ks. Dawid Galanciak, proboszcz.