You are currently viewing Gminny Konkurs Piosenki “Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką” – 17 maja 2023

Gminny Konkurs Piosenki “Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką” – 17 maja 2023

W środę 17 V 2023 z okazji 10 – lecia istnienia Parafii pw. św. Jana Pawła II Papieża w Burkacie w Świetlicy Wiejskiej w Turzy Wielkiej odbył się Gminny Konkurs Piosenki „Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką”. W konkursie wzięło udział 18 uczestników ze szkół w Księżym Dworze, Ruszkowie, Sławkowie, Petrykozach, Uzdowie i Burkacie.  Konkurs poprowadzili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie: Dorota Kłosowska i Ignacy Lenckowski pod opieką Pani Dyrektor Doroty Wiśniewskiej.

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Renata Buczyńska – Działdowska Kuźnia Słowa

Kornelia Falk – Szkoła Muzyki i Tańca Art. Music

ks. Dawid Galanciak – Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II Papieża w Burkacie.


Serdeczne podziękowania za przygotowanie konkursu składam:

Panu Mirosławowi Zielińskiemu – Wójtowi Gminy Działdowo

Pani Danucie Smereczyńskiej – Kierownikowi Referatu Oświaty Gminy Działdowo

Pani Justynie Rosińskiej – Inspektor ds. Spraw Społecznych, Promocji i Kultury Fizycznej Gmina Działdowo

Pani Dorocie Wiśniewskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Burkacie

Pani Aleksandrze Kowalskiej – Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury Biblioteka

Pani Ewie Kalinowskiej – Świetlica Wiejska w Turzy Wielkiej

Pani Joannie Jarzynka – Chmielewskiej – dekoracje

Panu Arturowi Makarewicz – nagłośnienie

Uczestnikom konkursu, nauczycielom, rodzicom oraz członkom komisji konkursowej.