You are currently viewing Występ Scholi Parafialnej w Koszelewach – 28 maja 2023

Występ Scholi Parafialnej w Koszelewach – 28 maja 2023

W niedzielę 28 V 2023 w godzinach popołudniowych nasza Schola Parafialna pod opieką Pani Marzeny Olszewskiej występowała w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach z okazji Dnia Matki.