You are currently viewing Odnowienie krzyża przy kościele –  3 czerwca 2023

Odnowienie krzyża przy kościele – 3 czerwca 2023

W sobotę 3 VI 2023 Ojcowie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odnowili krzyż przy naszym kościele.