You are currently viewing Powiatowy Wieczór z Poezją i Prozą – Uzdowo – 2 lipca 2023

Powiatowy Wieczór z Poezją i Prozą – Uzdowo – 2 lipca 2023

W niedzielę 2 VII 2023 przy OSP Uzdowo odbył się Powiatowy Wieczór Poezji z udziałem aktora Michała Pieli i poetki Kamili Zielińskiej – Rogulskiej.