You are currently viewing Malowanie przy kościele – 18 lipca 2023

Malowanie przy kościele – 18 lipca 2023

Młodzież naszej Parafii włączyła się dziś w przygotowania do obchodów 10 – lecia istnienia naszej Parafii. W godzinach popołudniowych podjęli się malowania: tablicy ogłoszeniowej, tablicy na nekrologi oraz ławek przy kościele i plebanii. Serdecznie dziękuję za pomoc.