You are currently viewing Informacje na dzień obchodów 10 – lecia Parafii – 6 sierpnia 2023

Informacje na dzień obchodów 10 – lecia Parafii – 6 sierpnia 2023

Obchody 10 – lecia istnienia naszej Parafii odbędą się w niedzielę 6 VIII. Plan uroczystości:

11.15 – koncert „W krainie uśmiechu” solistów Opery Kameralnej w ramach I Festiwalu Kolorów Warmii i Mazur

12.00 – Msza święta pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Procesja wyruszy spod plebanii w następującym porządku: kadzidło, krzyż, orkiestra, chorągwie kościelne, sztandary (szkoły, straży), Ochotnicza Straż Pożarna, dzieci komunijne, ministranci, kapłani. Na zakończenie Mszy świętej procesja w tym samym porządku wróci pod plebanię.

14.00 – festyn parafialny: pokaz sprzętu wojskowego i animacje z udziałem 42 Batalionu Piechoty Lekkiej z Morąga, popcorn, słodka wata, dmuchańce i animacje przygotowane przez Bibliotekę Centrum Kultury, występ laureatów I Gminnego Konkursu Piosenki „Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką”, występ zespołów: Pokolenia i Wesoła Ferajna, wiersze poetów Działdowskiej Kuźni Słowa, recital Artura Makarewicza, stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich z Kramarzewa i Burkatu.

 

Podczas festynu będzie można nabyć pamiątki – cegiełki z uroczystości magnesy (10 zł) i broszurkę o naszej Parafii (20 zł).

 

Festyn zostanie zorganizowany w następującym porządku:

– scena zostanie ustawiona na terenie za plebanią

– parking przy przedszkolu przeznaczony będzie dla wojska

– zielony parking – miejsce na dmuchańce i pozostałe atrakcje

– Koła Gospodyń Wiejskich będą miały swoje stoiska przy plebanii

 

Parkingi na czas uroczystości:

– dla zaproszonych gości za Salą Weselną Korona

– dla wiernych: na placu przed kościołem, wzdłuż drogi z Burkatu do Skurpia (po prawej stronie), w wyznaczonych miejscach przez Straż Pożarną

– proszę nie parkować na parkingu przed plebanią

 

Bardzo proszę o dostosowanie się do poleceń Straży Pożarnej podczas uroczystości oraz zachowanie bezpieczeństwa przy korzystaniu z drogi.

 

Proszę ze względów bezpieczeństwa o nie zbliżanie się do stawu przy plebanii oraz o zachowanie czystości i składanie odpadów w wyznaczonych miejscach.

 

W niedzielę 6 VIII ze względu na uroczystości jubileuszowe nie będzie Mszy świętej w Klęczkowie o godz. 10.00.