You are currently viewing Zakończenie remontu Kaplicy w Klęczkowie

Zakończenie remontu Kaplicy w Klęczkowie

Wznawiamy od dziś Msze święte w Klęczkowie w kaplicy po jej remoncie.

 

W ramach przeprowadzonego remontu dokonano:

– zamontowania nowych mebli w zakrystii

– zamontowano ławkę oraz lustro w zakrystii

– dokonano zerwania starej podłogi w pomieszczeniu gospodarczym oraz zrobiono nową wylewkę na posadzce

– wstawiono nowe krzesła w prezbiterium

– wymieniono zadaszenie nad wejściem głównym do kaplicy

– pomalowano drzwi wejściowe – Pan Paweł Kusik

– uzupełniono ubytki przy drzwiach wejściowych i w wewnątrz kaplicy

– pomalowano drewniane zadaszenie nad wejściem do kaplicy

– wygładzono i pomalowano elewację od strony wejścia głównego

– pomalowano wnętrze kaplicy, zakrystii i pomieszczenia gospodarczego

– wymieniono całą instalację elektryczną, gniazdka, kontakty, zamontowano dwie lamy na czujki nad wejściami do kaplicy, wymieniono oświetlenie w zakrystii i pomieszczeniu gospodarczym – Pan Jan Dąbrowski

– odnowiono dzwonek przy zakrystii oraz krzyż z prezbiterium – ks. Paweł Dąbrowski

– wymieniono ramę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

– zakupiono nowe ramki do zdjęć Księży Biskupów oraz tytułu kaplicy

 

Uregulowałem wszystkie należności związane z wykonaną pracą i zakupionymi materiałami.

 

Dziękuję serdecznie:

– Panu Wójtowi Mirosławowi Zielińskiemu za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na czas remontu kaplicy

– pracownikom Gminy Działdowo za pomoc

– Firmie Szkłomal i Efekt z Lubawy

– za pomalowanie kaplicy i prace remontowe Panu Jerzemu Augustyniakowi i jego pracownikom oraz Panom: Markowi Gilarowskiemu, Krzysztofowi i Jakubowi Agacińskim, Marcinowi Mencel, Szymonowi Żmijewskiemu

– za sprzątanie i prace porządkowe w kaplicy Paniom: Barbarze Piotrowicz, Elżbiecie Żmijewskiej, Elżbiecie Felczak, Jadwidze Nawojczyk, Małgorzacie Borowskiej,  Emilii Krygier, Monice Anuszewskiej, Małgorzacie Ćmoch, Justynie Ćmoch, Aleksandrze Kuczyńskiej, Bożenie Siemianowskiej, Sylwii Śliwińskiej, Annie Gazda oraz Mateuszowi.