You are currently viewing Pielgrzymka z Warszawy w naszej Parafii – 24 sierpnia 2023

Pielgrzymka z Warszawy w naszej Parafii – 24 sierpnia 2023

W czwartek 24 VIII 2023 naszą Parafię odwiedziła jak co roku Pielgrzymka Rodzin idąca z Warszawy do Gietrzwałdu.