You are currently viewing Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 – 04 września 2023

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 – 04 września 2023

W poniedziałek 4 IX 2023 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie rozpoczęli kolejny rok szkolny Eucharystią sprawowaną w naszym kościele oraz uroczystym apelem w gmachu szkoły.