You are currently viewing Promocja tomiku wierszy w Burkacie – 29 września 2023

Promocja tomiku wierszy w Burkacie – 29 września 2023

W piątek 23 IX 2023 w Bibliotece Centrum Kultury Gminy Działdowo odbyła się promocja tomiku wierszy Sylwii Kaczmarczyk “Migawki z życia”.