You are currently viewing Goście w naszej Parafii

Goście w naszej Parafii

W niedzielę 1 X 2023 naszą Parafię odwiedziły Siostry Pasterki z Poznania: s. Marta Zelewska i s. Beata Laskowska.