You are currently viewing Dzień Pieczonego Ziemniaka w Burkacie – 6 październik 2023

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Burkacie – 6 październik 2023

W piątek 6 X 2023 przy Bibliotece Centrum Kultury Gminy Działdowo w Burkacie odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka.