You are currently viewing Odpust ku czci św. Jana Pawła II Papieża – 15 października 2023

Odpust ku czci św. Jana Pawła II Papieża – 15 października 2023

Nasz odpust parafialny będziemy przeżywali w niedzielę 15 X. Suma odpustowa o godz. 12.00. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. dr Sławomir Tykarski, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.