You are currently viewing Mikołajkowy Wieczór z Poezją – Klęczkowo – 6 grudnia 2023

Mikołajkowy Wieczór z Poezją – Klęczkowo – 6 grudnia 2023

W środę 6 XII 2023 w Klęczkowie odbył się Mikołajkowy Wieczór z Poezją podczas którego swoje wiersze zaprezentowali poeci z Działdowskiej Kuźni Słowa.