You are currently viewing Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Burkatu – 10 grudnia 2023

Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Burkatu – 10 grudnia 2023

W niedzielę 10 XII 2023 w Klęczkowie odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich “Przebojowe Burkacianki”.