You are currently viewing Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota – 30 marca 2024

Poświęcenie pokarmów – Wielka Sobota – 30 marca 2024

Poświęcenie pokarmów:

Burkat – godz. 10.00, 13.00

Filice – godz. 10.30

Klęczkowo – godz. 11.00

Krasnołąka – godz. 11.30

Pożary – godz. 12.00