You are currently viewing Goście w naszej Parafii

Goście w naszej Parafii

We wtorek 26 III 2024 naszą Parafię odwiedziła Pani Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego.