You are currently viewing Życzenia dla Parafian i Gości

Życzenia dla Parafian i Gości

Święta Zmartwychwstania Pańskiego są świętami życia. Oto nasz Pan Jezus Chrystus na powrót staje pośród nas – swoich uczniów z zapewnieniem: “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Życzę, aby to spotkanie ze Zmartwychwstałym w tajemnicy Świąt oraz przyjęcie Jego słów rozbudziło w każdym radość z daru życia oraz umocniło wiarę w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech miłość, która jest silniejsza od śmierci przepełnia nasze serca, a nadzieja Marii Magdaleny – pierwszego świadka zmartwychwstania prowadzi nas drogami życia do Jezusa, abyśmy w nim mogli nieustannie zmartwychwstawać. Z darem modlitwy i błogosławieństwem paschalnym – Ksiądz Proboszcz.