You are currently viewing Goście w naszej Parafii

Goście w naszej Parafii

W czwartek 11 IV 2024 naszą parafię odwiedzili: Pan Mirosław Jonakowski – Warmińsko –  Mazurski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy zabytków: Pani Małgorzata Przybyszewska – Koźbiel i Pan Bartłomiej Możarowski.