You are currently viewing Ustanowienie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej – 14 kwietnia 2024

Ustanowienie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej – 14 kwietnia 2024

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej Parafii św. Jana Pawła II Papieża w Burkacie ustanowionej dnia 14.04.2024:

Pan Tomasz Aksamitowski

Pani Monika Anuszewska

Pan Andrzej Czajkowski

Pan Krzysztof Grzegorczyk

Pani Marzena Olszewska

Pan Zbigniew Stańczyk

Pan Robert Stolarczyk

Pan Krzysztof Szmit

Pan Marek Wasiek

Pan Norbert Wierzbicki

Pan Mirosław Zieliński

Pani Elżbieta Żmijewska

Pani Marzena Żmijewska

Pan Szymon Żmijewski