You are currently viewing II Gminny Konkurs “Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką” – 22 maja 2024

II Gminny Konkurs “Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką” – 22 maja 2024

W środę 22 V 2024 w świetlicy w Turzy Wielkiej odbył się II Gminny Konkurs Piosenki „Jan Paweł II – Miłość wyśpiewana piosenką” z okazji 25 rocznicy pobytu Ojca Świętego w Toruniu. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Działdowo i Parafia św. Jana Pawła II Papieża w Burkacie. Zwycięzcami w  konkursie zostali:

KATEGORIA KLASY I – III

  • Miejsce I – Barbara Sztuba – SP Uzdowo
  • Miejsce II – Hubert Obiedziński – SP Ruszkowo
  • Miejsce III – Natalia Chodyna – SP Burkat

KA KATEGORIA KLASY IV – VI

  • Miejsce I – Malwina Banaś – SP Księży Dwór
  • Miejsce II – Laura Gąsiorowska – SP Sławkowo
  • Miejsce III – Magdalena Zbrzyzna – SP Petrykozy

TEGORIA KLASY VII – VIII

  • Miejsce I – Maria Spychalska – SP Burkat
  • Miejsce II – Magdalena Sztuba – SP Uzdowo
  • Miejsce III – Lena Guzowska – SP Ruszkowo

Poczęstunek dla uczestników przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Burkacie „Przebojowe Burkacianki”.