You are currently viewing Nabożeństwa majowe przy kapliczce we Filicach

Nabożeństwa majowe przy kapliczce we Filicach

Przez cały miesiąc maj przy kapliczkach naszej Parafii rozbrzmiewała Litania Loretańska oraz pieśni ku czci Matki Bożej.