You are currently viewing Osiemnasta rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza – 31 maja 2024

Osiemnasta rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza – 31 maja 2024

W piątek 31 V 2024 w naszym kościele celebrowana była uroczysta Msza Święta z okazji osiemnastej rocznicy święceń kapłańskich. Razem z Księdzem Proboszczem Eucharystię sprawowali kapłani, którzy przyjęli święcenia w katedrze toruńskiej 24 VI 2006.